Tietosuoja ja rekisteriseloste | LaattaBest

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.

  Tietosuoja ja rekisteriseloste

  REKISTERISELOSTE

  1. Rekisterinpitäjä
  LaattaBest Oy
  Kinnarinkatu 1
  04430 JÄRVENPÄÄ
  Y-tunnus 2219414-1
  Puh: 0207 75 6670

  2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Jari Niskanen
  Puh: 0400 105877

  3. Rekisterin nimi
  LaattaBest Oy asiakasrekisteri.

  4. Käyttötarkoitus
  Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon.

  5. Rekisterin tietosisältö
  LaattaBest Oy asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaushistoria.

  Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan LaattaBest Oy -verkkosivun tarjouspyyntölomakkeesta, rekisteröintilomakkeesta, sähköpostiviesteistä, ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietojaan ottamalla yhteyttä LaattaBest Oy rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  LaattaBest Oy ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käyttöoikeus on vain LaattaBest Oy palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

  Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain yrityksen omistajat sekä avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

  Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.